Friday, November 28, 2008

comic

4 ill urahdan soydum!sindim,yolumnan dondum,yolsuzladim,hatta mamamnan uzakh dushdum,ozumnan uzakh dushdum ,ama gina urahdan soydum.uzakh dushdum gina urahdan soydum.ayrilannan sorada soydum,urahdan soydum.akhi omana demishdi sannan sora heshkasi soymiyajam?ama dunan ozi mana dediki bir ayrisin urahdan soyuram