Sunday, December 21, 2008

ما با خود بیگانگان

"عناوین بیگانه(!) از سردر مغازه‌ها در آذربایجان شرقی حذف می‌شود"

راست میگویی!سالهاست با خودم بیگانه ام من

پ ن:خبر رو در تبریز آزاد بخونید.