Friday, September 26, 2008

Important to have friends...!!

من از پارتی بازی متنفرم.از تقلب هم خیلی بدم میاد .یک هفته بود رفته بودم دنبال کارای خوابگاهم.نه تنها خوابگاه دولتی نزدیک دانشکدمون رو نمیدادن خوابگاه آزادی که یک ساعت با دانشکده فاصله داره هم چند روز دوندگی و وایسادن تو صف لازم داشت. بالاخره بعد از یک هفته خوابگاه دولتی نزدیک دانشکدمون رو که میخواستم بهم دادن اما... با کمک پارتی بازی و البته تقلب!چیکار میکردم؟باور کنین حالم از این کارم به هم خورد ولی...
تنها روزنامه ای که دیدم درن مورد مشکلات تهیه خوابگاه تو ارومیه نوشته بود روزنامه خراسان بود.یعنی دربدری چند هزار نفر اینقدر موضوع بی اهمیتیه اینجا؟نمیدونم چطور بگم احساسمووقتی دانشجوهایی رومی دیدم که به خاطر اینکه کسی نبود به مشکلاتشون برسه میرفتن و گوشه ای زار زار گریه میکردن!ا